Ալյումինի մահվան ձուլման էրոզիայի պատճառներն ու լուծումները

Տեսողական ստուգում. Քաղաքի տեղական դիրքում կան փոսորակներ կամ դաջվածքներ մեռնել ձուլում.

Պատճառները հետևյալն են.

1) Ներքին վազողի դիրքի ոչ պատշաճ կարգավորում

2) հովացման վատ պայմանները

Լուծումները և կանխարգելման մեթոդներն են.

1) Ներքին վազքի հաստությունը պետք է լինի համապատասխան

2) Փոփոխեք ներքին վազողի դիրքը, ուղղությունը և կարգաբերման եղանակը

3) ուժեղացրեք քայքայված մասերի սառեցումը:

4-1

 


Փոստի ժամը `օգոստոս-21-2020